90


El Club Social Terres de l’Ebre anuncia la constitució del Consell de participació de Centre com a òrgan obligatori, segons L’article 26.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de serveis socials.

Aquests consells han de constituir un espai d’informació, de consulta i de debat per a totes les persones que formen part del centre. Entre les seves funcions destaquem:

 

• Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.

• Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.

• Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.

• Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.

• Fer propostes de millora del servei.

• Fer públics els resultats de la participació.

 

Totes les persones que esteu interessades en formar-hi part, us podeu adreçar a nosaltres.

E-mail: clubsocialterresebre@gmail.com

Telf i Mòb: 877062514 /  640969762

  

90

Por afmmebre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social Messenger