Què és la salut mental? 
Què és la malaltia mental?
Quins tipus de malaties mentals hi ha?
Quines son les causes del les malalties mentals?
Puc patir una malaltia mental?
Les malalties mentals es curen?
Quin és el paper de la família en el tractament d’una malaltia mental?
És cert que les malalties mentals condueixen a actes violents?
Pot una persona amb malaltia mental fer una vida normalitzada?

 

 

QUÈ ÉS LA SALUT MENTAL?
Segons la OMS es descriu la salut mental com un estat de benestar en el que l’individu és conscient de les seves capacitats , pot enfrontar-se a les exigències normals de la vida i treballar de forma productiva i fructífera, i a la vegada és capaç de contribuir a la seva comunitat.

QUÈ ÉS LA MALALTIA MENTAL?
Una possible definició: és una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament en què queden afectats processos psicològics bàsics com l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, l’aprenentatge, el llenguatge, etc., i que dificulta a la persona la seva adaptació en l’entorn cultural i social.

QUINS TIPUS DE MALALTIES MENTALS HI HA?
Hi ha diferents tipus de malalties mentals. Al llarg de la història s’han fet diferents intents per agrupar-les per categories, continua havent-hi alguns desacords entre models. Una de les més utilitzades és el Manual de diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-IV) que distingeix entre d’altres: trastorns de l’estat d’ànim, trastorns psicòtics, trastorn d’ansietat, trastorns sexuals, trastorns de la personalitat, trastorns del son, trastorns de la conducta alimentària, trastorns cognoscitius, etc.

QUINES SÓN LES CAUSES DE LES MALALTIES MENTALS?
El trastorn mental respon molt poques vegades a models simples del tipus causa-efecte. Les causes de les malalties mentals són probablement múltiples, i en alguns casos són desconegudes. Se sap que factors com alteracions en la química del cervell, predisposición genètica, factors ambientals i culturals, lesions cerebrals, consum de substàncies, etc. Poden influir molt en la seva aparició i curs, però no es coneix encara amb exactitud ni en quin grau impacta cada un d’aquests factors ni les combinacions que es produeixen significativament en cada cas.

PUC PATIR UNA MALALTIA MENTAL?
Tots tenim probabilitats de patir-ne, igual com ocorre amb molts altres tipus de malalties. De fet,
una de cada quatre persones pateix un trastorn mental al llarg de la vida. Encara que  teòricament hi podria haver persones amb més predisposició genètica que altres a patir-ne, els factors ambientals poden afectar de forma determinant l’aparició de trastorns mentals, per la qual cosa tots hi estem exposats.
Encara que segur tots en algun moment de la nostra vida experimentem sentiments de tristesa, ansietat, insomni, etc. cal destacar que aquests símptomes es consideren només un trastorn mental quan provoquen un important malestar subjectiu, un deteriorament social, laboral, o d’altres àrees importants de l’activitat de l’individu de forma significativa i són persistents en el temps.

LES MALALTIES MENTALS ES CUREN?
Les malalties mentals es poden curar o controlar amb un tractament adequat. Fins fa només unes dècades, moltes persones afectades per malalties mentals passaven la major part de la seva vida ingressades en centres d’asil o tancades a casa. Actualment la majoria dels pacients són tractats essencialment en l’àmbit comunitari, i solen integrar-se a la societat, gràcies a un canvi de mentalitat i als avenços aconseguits en tractaments. Els tractaments poden ser diferents segons els tipus de malaltia i se solen dissenyar intervencions personalitzades per a cada cas. Freqüentment es combina el tractament farmacològic amb mesures de rehabilitació psicosocial i comunitària,sociolaboral, psicoteràpies i suport familiar, sempre en funció de cada situació concreta. Cal destacar que encara hi ha un nombre important de persones que pateixen una malaltia mental i no acudeixen a rebre tractament a causa de l’estigmatització que hi ha sobre aquest tipus de malalties.

 

QUIN ÉS EL PAPER DE LA FAMÍLIA EN EL TRACTAMENT D’UNA MALALTIA MENTAL?
Un entorn familiar adequat i tranquil és molt important en la recuperació d’una malaltia mental. La família és un element clau per ajudar la persona amb la malaltia a seguir el tractament proposat per l’especialista, per exemple, contraresta la tendència que tenen les persones afectades d’esquizofrènia a abandonar el tractament farmacològic. Per això és important que també la família rebi suport per part dels professionals i els serveis de salut mental.

ÉS CERT QUE LES MALALTIES MENTALS CONDUEIXEN A ACTES VIOLENTS?
No. No es pot dir que les persones amb malalties mentals siguin més agressives ni tinguin més probabilitats de cometre actes violents ni delictius que persones sense malaltia mental. Les persones afectades per una malaltia mental poques vegades són perilloses per a la societat en general. Només alguns trastorns mentals poden desenvolupar en certs episodis conductes agressives cap a un mateix o cap a l’entorn familiar quan la persona que els pateix no està sota tractament.

POT UNA PERSONA AMB MALALTIA MENTAL FER UNA VIDA NORMALITZADA (TREBALLAR, FORMAR UNA FAMÍLIA, MANTENIR RELACIONS SOCIALS, ETC.)?
Pot i hauria de poder fer-la. Pot fer-la perquè amb el tractament mèdic i farmacològic adequat i amb l’entorn social i familiar favorable, una persona amb malaltia mental deixa de tenir les limitacions que pot suposar la malaltia. I hauria de poder fer-la perquè tots tenim els mateixos drets a una vida normalitzada, encara que molt sovint els prejudicis que lamentablement encara hi ha a la societat els impedeixen gaudir i exercit tots els seus drets.

Font:  http://www.upc.edu

 

Por afmmebre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social Messenger